Ovenstående polyeder er et

regulært ikosaeder af 1. art

 

Jeg er selvstændig ingeniør,

og jeg har et lille forlag.

 

Se under virksomhed

 

Om Svejlund Automation

Enkeltmandsejet virksomhed

CVR-nr. 21364746

Akademiingeniør Steen Jensen

 

Der påtages elektroingeniør- opgaver såsom:

  Styringsrådgivning

  Diagram-tegning

  Logik-skemaer

  PLC-programmering

  Panel-programmering

  Dokumentation

 

Om Edition Steen

Forlagsvirksomhed underlagt Svejlund Automation.

 

Der udgives udelukkende egne manuskripter.

 

 

 

Min mor (før giftermål)

 

 

Min far (før giftermål)

 

 

Tønder

 

 

 

Messeopvarteren

Søfartsbog-billede

 

 

 

Slangetæmmeren

 

 

Ingeniøren

1. julefrokost efter det 1. job havde varet knap 1 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionisten

    

 

             

 

    Regulært

stjerne-dodekaeder af 3. art

 

 

  • Gennemgående illustrationer

 

De regulære polyedre af første og højere art bruges som gennemgående illustrationer også på disse mere personlige sider.

Jeg synes de har så høj dekorativ værdi, så de kan tåle at blive gentaget.

 

På eget forlag - Edition Steen - er de udgivet som klippe/klistre-ark.

 

Link til omtale (under forlag):

  

Polyedre

 

 

Link til fotogalleri:

Foto-galleri

 

 

 

  • Tønder

 

Begge mine forældre var født på Stevns.

Min far var bondesøn, og min mor var krodatter.

Min far blev ingeniør i 1938, aftjente i 2 år sin værnepligt ved ingeniør-tropperne og sluttede med kort varsel dén karriere som sekondløjtnant den 9. april 1940.

Min mor havde gået på translatør-skole.

De blev gift i 1941, da min far havde fået job som ingeniør ved Frederikshavn kommune. 

I 1946 kom de til Tønder, hvor min far var blevet stadsingeniør.

Min mor blev hjemmegående husmor som normalt dengang - dikteret af 4 børn og datidens kønsrollemønster. Nogle år efter min fars død blev hun kontorassistent på Tønder bibliotek.

 

Jeg er den yngste og den eneste der er født i Tønder, så jeg er lidt mere sønderjyde end mine søskende.

 

Vi fik et klaver til låns, da jeg var ca 12, og som 13-årig begyndte jeg at få timer. Der var 2 længerevarende pauser, først efter min fars død og senere efter klaver-ejeren ville have sit instrument igen, og min mor først efter ca et år fandt et brugt til en pris hun kunne betale. Instrumentet var så slidt, så flere af hamrene kunne slå så skævt, så de ramte nabostrengene. Jeg kan stadig huske især et D, som man skulle slå an i et ubevogtet øjeblik, for ellers blev det konsekvent til et Es.

 

Mit første faste job fik jeg som 13-årig: jeg blev keglerejser på Centralhalle i Tønder. Arbejdstiden var 2½ time tirsdag aften til 4 kr/time. Min apanage fra mine forældre var 25 kr/måned, så 10 kr mere om ugen i ca 9 måneder/år var en kraftig forøgelse af min likviditet.

Arbejdet var en illustration af begrebet Sisyfos-arbejde. Efter kuglen var nået frem og havde væltet kegler(ne), løftede man den op i en rampe/slidske, så den af sig selv kunne løbe tilbage til spillerne. Mens den løb rejste man de væltede kegler, og man nåede kun lige at blive færdig med det, så blev de forbandede kegler væltet igen.

Jobbet sluttede med en fyring kort før jeg blev student, idet jeg blev indhentet af fremskridtet: Centralhalle fik installeret elektro-mekaniske keglerejsere.

 

I 1966 blev jeg mat/fys-student fra Tønder Statsskole.

 

 

  • ØK-tur

 

Kort efter studentereksamen fik jeg hyre på et ØK-skib og var ude at sejle i knap 5 måneder (fjernøsten tur/retur).

Link til omtale af skibet:

Boribana

 

 

Jeg fortæller om turen og min tilgang til det at sejle i min lille bog 'At komme fra en søfartsnation'. Klik på billedet til højre.

Link til omtale (under forlag):

 

At komme fra en søfartsnation

 

 

 

  • Århus

 

Efter sejlturen flyttede jeg til Århus, og i et halvt år samlede jeg lidt penge sammen som bl.a. pakhusarbejder.

 

Værnepligten blev afviklet på 1 måned i Middelfart som slangetæmmer.

(civilforsvaret, efter §31).

 

Derefter var det tilbage til Århus, hvor jeg

gjorde et halvhjertet studieforsøg som stud. scient. (matematik); men jeg tog dog filosofikum.

 

Året efter begyndte jeg at spille orgel.

 

Jeg blev optaget på Det jyske Musikkonservatorium og dimitterede som organist (kirkemusikalsk diplomeksamen) i 1977 (se Organist-fanebladet).

 

 

  • Hjørring og København

 

Organist-karrieren blev kort - den varede 3 år efter eksamen, 1 år i Langå og 2 år i Hjørring - så besluttede jeg mig til at blive ingeniør. Jeg blev optaget på Danmarks Ingeniør Akademi (DIA) og dimitterede som elektroingeniør i januar 1984 (se Ingeniør-fanebladet). Under dét studium var jeg organist v/ Sjælør Kirke i 3 år; lønnen var lav, men alligevel så høj, så jeg kunne leve af den, så jeg var faktisk levebrøds-organist i 6 år efter min organist-eksamen.

 

Mit første ingeniør-job var hos De Forenede Papirfabrikker (DFP) på hovedkontoret i København.

 

 

  • Sønderjylland

 

I 1985 fik jeg job hos Brdr. Gram i Vojens. Der var jeg i 10 år, hvorefter jeg i flere år på grund af Brdr. Grams nedtur vekslede et par gange mellem Gram Contractors og Brdr. Eegholm, før jeg i 2004 besluttede mig til at trappe ned ved at blive selvstændig og dermed selv kunne styre en glidende overgang til pensionist-tilværelsen.

 

Nu er jeg deltids folkepensionist med tilskuds-indtægter som moms-registreret selvstændig ingeniør og som organist-vikar.

 

Fritiden bruges på musik (koncerter), sejlsport, vandreferier, andre turistrejser (se fritid-fanebladet) og på det nedlagte husmandssted.

 

 

Min morfar som dreng, mine oldeforældre,

min morfars søster og min tipoldemor

 

Mine tipoldeforældre på min farfars side

med deres eneste barn - min oldemor

 

Min fars forældre med 3 af 4 sønner

Har den 4. mon taget billedet?

 

 

 

MS Boribana

 

 

 

Århus - fra før min tid

Vue fra havnen mod domkirken

 

Nytårsaften over København set

fra mit køkken på ydre Nørrebro

 

Sneet inde i mit hjem i Styding

 

Mit husmandssted i Svejlund

 

 

Copyright ® 2006 www.svejlundautomation.dk
Sidetop          Organist         Ingeniør        Fritid         Virksomhed         

PERSON

ORGANIST

INGENIØR

FRITID

VIRKSOMHED

Person-baggrund