RETUR TIL PERSON-SIDE

 

Min Boribana-kalender fra juli 1966 til november 1966

 

Jeg overtog min forgængers kalender, og på den noterede jeg de forskellige an/afg-tidspunkter for de forskellige havne.

Scannet af kalenderen blev det svært at tyde, så jeg har valgt at skrive den om og tydeliggøre an/afg-tider med farver.

Ankomster til red, kaj eller bøje er anført med blåt. Afgange er anført med rødt.

 

Boribana ankom til København (ØK's gamle Orientkaj) den 29. juni, og jeg påmønstrede samme dag. Den 30. ved midnat afgik vi mod Århus. 

 

 

 

KOMMENTARER TIL KALENDEREN


Mange af afstandene fjernt fra Danmark har man ikke rigtig idé om, fordi meget få små lande som Danmark afbildes alene på én side i et atlas.

 

Fx har jeg oplevet én, som simpelthen ikke troede på mig, da jeg fortalte at det tager mere end 2 døgn at gennemsejle Det røde Hav, for når havet afbildes på én side i et atlas, forestiller man sig ikke umiddelbart, at havet er mange gange længere end Danmark er højt; men Det røde Hav er altså lidt mere end 2.000 km langt, og dermed er det længere end Norge er langt.

På vej hjem passerede vi indsejlingen til Det røde Hav (Helvedesporten) 29/10 kl. 8.15 og ankom til Port Suez 31/10 kl. 23.00, så gennemsejlingen tog knap 63 timer, altså mere end 2½ døgn.

Boribanas gennemsnitsfart var 17 knob; men i roligt vejr gik skibet normalt ca. 18 knob (knob er sømil/time, og 1 sømil er 1,852 km). I de dage var der havblik i Det røde Hav, så regnes der med en gennemsnitsfart på 18 knob og en sejltid på 62 timer og 45 minutter, giver det 1.129 sømil (2.092 km) fra Helvedesporten til Port Suez.

 

I nedenstående tidsangivelser fra hjemturen har jeg ikke korrigeret for, at da vi sejlede direkte fra øst mod vest, stillede vi uret ½ time tilbage hver dag.

Fra Hong Kong til Singapore gik der 3 døgn.

Fra Singapore til Afrikas horn gik der 7 døgn.

Fra Port Said til Gibraltar gik der 5 døgn og 7 timer.

 

Turen fra Hong Kong til Hamburg var i et stræk (bortset fra korte ophold ved Suez-kanalen), så det var ca. 25 dage uden landgang.

 

 

Sidetop